Kontakt i Współpraca

Jeśli chcesz, aby Twój tekst znalazł się na SZORTALU, wyślij go w postaci pliku wordowskiego (.doc lub .rtf) na adres: redakcja@szortal.com

Kontakt dla osób chcących publikować publicystykę lub recenzje na Szortalu: karolina.n.grzeszczak@gmail.com oraz katarzynakozidrak@gmail.com

Contact for foreign authors: mgos.gwara@gmail.com

Kontakt dla ilustratorów: milena@szortal.com 

Pamiętaj, aby w temacie maila wpisać tytuł tekstu. To ułatwi nam pracę.

Zanim to jednak zrobisz, powinieneś wiedzieć o kilku sprawach.

Po pierwsze - SZORTAL nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Nikt z nas na nim nie zarabia. Traktujemy rzecz typowo hobbystycznie. Nie płacimy więc za teksty. Co za tym idzie...

Po drugie - umieszczając swój tekst na SZORTALU, nie wyzbywasz się praw autorskich z nim związanych. My tylko pomagamy Ci dotrzeć z Twoją twórczością do Czytelników. Bez Twojej zgody i wiedzy nie zrobimy z Twoim opowiadaniem niczego, poza umieszczeniem go na SZORTALU i w "Szortalu na wynos". Przesłanie nam tekstu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jego publikację. Ale..

Po trzecie - zanim Twoje opowiadanie znajdzie się na SZORTALU, przeczyta je kilka osób tworzących szortalową Ekipę. I dopiero Ekipa, w demokratycznym głosowaniu, zadecyduje, czy Twoje opowiadanie w ogóle na SZORTAL trafi. Jeśli zajdzie taka  potrzeba, to...

Po czwarte - zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstu i naniesienia niezbędnych, naszym zdaniem, poprawek. 

Po piąte - nie pozostajemy anonimowi. W zakładce "Ekipa" znajdziesz informacje o ludziach, którzy będą decydowali o losach Twojego tekstu. A skoro my nie pozostajemy anonimowi, nie widzimy powodu, aby anonimowi mieli pozostawać Autorzy szortalowych opowiadań. Zatem...

Po szóste - decydując się zamieścić swoje opowiadanie na SZORTALU, wyrażasz równocześnie zgodzę na podpisanie go swoim imieniem i nazwiskiem. Gdyby zaś Twój tekst nie znalazł aprobaty w oczach Ekipy, zawsze możesz...

Po siódme - umieścić go na szortalowym forum. Niech Czytelnicy zdecydują, czy mieliśmy rację.

Po ósme - przyjmujemy teksty dotąd niepublikowane, od której to reguły czynimy czasem wyjątki. Czasem.

I wreszcie po dziewiąte - objętość szortalowych tekstów nie przekracza pięciu tysięcy znaków. Ze spacjami.