Regulamin konkursu Rychło W Czas

Ogólny Regulamin Rychło W Czas

1. Zadajemy jedno lub więcej pytań.

2. Zostaje określony dokładny dzień i godzina udzielenia odpowiedzi.

3. Odpowiedzi wklejacie w komentarzach pod aktualną edycją konkursu.

4. Wygrywa ten, który jako pierwszy, o ustalonej godzinie, wklei prawidłową odpowiedź. Falstarty i odpowiedzi następne w kolejności przegrywają.

    4a. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zmianie ulega sposób informowania zwycięzców konkursu z cyklu W Samo Południe, Rychło W czas oraz Liga Ekstraordynaryjnie Oczytanych Szortalowiczów. Podczas ogłaszania wyników będą wymieniane inicjały zwycięzcy lub szortalowy nick, jakim podczas udzielania odpowiedzi posłuży się sam zwycięzca.

5. Nie można edytować raz wklejonych odpowiedzi.

6. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania regulaminu do nietypowych edycji konkursu.

7. Nagrody rozsyłamy tylko na terenie Polski - zwycięzców prosimy o przesyłanie danych do wysyłki na adres odpowiedz@szortal.com. Na dane czekamy dwa tygodnie od konkursu, potem nagroda przepada i wchodzi z powrotem do ogólnej puli.

8. Regulamin obowiązuje od 2 grudnia 2013 roku.