Regulamin konkursu W Samo Południe

Ogólny Regulamin W Samo Południe

1. Zadajemy dwa lub trzy pytania. Jeśli nie jest to określone inaczej, pytania dotyczą wyłącznie literatury.
  
1a. Jeśli nie jest to określone inaczej, przedział czasowy pytania zaczyna się z momentem powstania świata (wg. dowolnej większej religii lub aktualnie popularnych teorii naukowych), a kończy na minutę przed ogłoszeniem danej edycji konkursu.

2. Odpowiedzi przysyłacie mailowo na adres odpowiedz@szortal.com

3. Maile muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, a w tytule musi być zawarty numer aktualnej odsłony konkursu.

4. Na odpowiedzi czekamy od momentu ogłoszenia konkursu, do następnego poniedziałku, do godziny 10:00.

5. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi losujemy tylu zwycięzców, ile jest ogłoszonych nagród. Zwycięzców ogłaszamy na www.szortal.com (tylko na portalu, nie wysyłamy maili, przestajemy publikować wyniki na FB) w osobnym poście,  do końca tygodnia, w którym zakończył się konkurs.

6. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania regulaminu do wymogów nietypowych edycji konkursu.

7.
Nagrody rozsyłamy tylko na terenie Polski - zwycięzcy są proszeni o przesłanie danych do wysyłki na adres odpowiedz@szortal.com. Na dane zwycięzców czekamy dwa tygodnie od opublikowania wyników. Następnie nagrody przepadają i przechodzą z powrotem do ogólnej puli. Proszę nie podawać adresów w mailu z odpowiedziami, nie są nam one potrzebne. Prosimy o podanie adresów zwycięzców w osobnym mailu po podaniu listy nagrodzonych.

   7a. Z różnych przyczyn wysyłka nagród może się przesunąć w czasie. Niemniej nie zdarzyło się jeszcze, aby zwycięzca nie otrzymał swojej szortalowej nagrody, toteż prosimy o wyrozumiałość.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 2 grudnia 2013 roku, od godziny 10:01.