Regulamin konkursu W Samo Południe

Ogólny Regulamin W Samo Południe

1. Zadajemy dwa lub trzy pytania. Jeśli nie jest to określone inaczej, pytania dotyczą wyłącznie literatury.
  
1a. Jeśli nie jest to określone inaczej, przedział czasowy pytania zaczyna się z momentem powstania świata (wg. dowolnej większej religii lub aktualnie popularnych teorii naukowych), a kończy na minutę przed ogłoszeniem danej edycji konkursu.

2. Odpowiedzi przysyłacie mailowo na adres odpowiedz@szortal.com

3. Maile muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, a w tytule musi być zawarty numer aktualnej odsłony konkursu.

4. Na odpowiedzi czekamy od momentu ogłoszenia konkursu, do następnego poniedziałku, do godziny 10:00.

5. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi losujemy tylu zwycięzców, ile jest ogłoszonych nagród. Zwycięzców ogłaszamy na www.szortal.com (tylko na portalu, nie wysyłamy maili, przestajemy publikować wyniki na FB) w osobnym poście,  do końca tygodnia, w którym zakończył się konkurs.

   5a. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zmianie ulega sposób informowania zwycięzców konkursu z cyklu W Samo Południe, Rychło W czas oraz Liga Ekstraordynaryjnie Oczytanych Szortalowiczów. Podczas ogłaszania wyników będą wymieniane inicjały zwcięzców. Sami zwycięzcy będą informowani mailowo.

6. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowywania regulaminu do wymogów nietypowych edycji konkursu.

7. Nagrody rozsyłamy tylko na terenie Polski - zwycięzcy są proszeni o przesłanie danych do wysyłki na adres odpowiedz@szortal.com. Na dane zwycięzców czekamy dwa tygodnie od opublikowania wyników. Następnie nagrody przepadają i przechodzą z powrotem do ogólnej puli. Proszę nie podawać adresów w mailu z odpowiedziami, nie są nam one potrzebne. Prosimy o podanie adresów zwycięzców w osobnym mailu po podaniu listy nagrodzonych.

   7a. Z różnych przyczyn wysyłka nagród może się przesunąć w czasie. Niemniej nie zdarzyło się jeszcze, aby zwycięzca nie otrzymał swojej szortalowej nagrody, toteż prosimy o wyrozumiałość.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 2 grudnia 2013 roku, od godziny 10:01.