Króciak

Adrian Szymalski wpuścił dziś do Szortowni Bestię. Zaleca się lekturę, surowo zabrania się dokarmiania.