Króciak

Dziś gości u nas Żołnierz mimo woli Grzegorza Czapskiego.