Zagraniczniak

Steve Rasnic Tem otwiera wrzesień szortem Naprzód.