Króciak

Oby Zły świat spotykał nas tylko w formie literackiej, tak jak dzisiaj w tekście Urszuli Koszarek.