Zapowiedź Wydawnictwa Literackiego

Włodzimierz Mędrzecki - Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (25 kwietnia 2018)

Utracona Atlantyda, w której dorastały miliony przodków współczesnych Polaków.
Przedmurze, symbol polskiej potęgi i misji cywilizacyjnej, ale także cierpienia i tęsknoty.
Takie są Kresy w narodowej mitologii.
A jakie były naprawdę?
 
Kresowy kalejdoskop to wielowymiarowa, rzetelna i obiektywna panorama dziejów Ziem Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej. Opowieść o kwitnących miastach i prowincjonalnych niedostatkach, o nowogródzkim ziemiaństwie i wileńskich intelektualistach, a także o wojnie z bolszewikami, lwowskich Orlętach, przymusowej polonizacji i ukraińskim terroryzmie…
 
Czerpiąc z dokumentów archiwalnych i licznych wspomnień, Włodzimierz Mędrzecki stworzył historię, na którą czekaliśmy od lat, obalającą mity polskie i obce. Zrekonstruował świat wielu narodów – Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Litwinów czy Hucułów – z jego bogactwem i kolorytem, ale i z toczącymi go konfliktami, których tragicznym finałem była rzeź drugiej wojny światowej.
 
Trudno zrozumieć polskie i nie tylko polskie losy bez poznania prawdziwej historii tych ziem, które przed wojną stanowiły połowę terytorium Rzeczpospolitej.
 
Włodzimierz Mędrzecki (ur. 1959) – historyk i politolog, profesor w Instytucie Historii PAN. Autor publikacji naukowych, popularnonaukowych, szkolnych, w tym: Województwo wołyńskie. 1921-1939: elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych (1988), Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku (2000) oraz Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym (2005), za którą otrzymał Nagrodę „Przeglądu Wschodniego”.