Króciak

Szort do posiłku, czyli A fe! Karola Koziarskiego.