Króciak

Nawet w środku tygodnia Niektóre rzeczy się nie zmieniają, o czym zapewnia Monika Kasprowiak.