W Samo Południe. Odsłona CCCXI - ogłoszenie wyników

Dzisiaj swoich właścicieli znajdą cztery  egzemplarze powieści V.E. Schwab Zgromadzenie cieni, naszego szortalowego patronatu z wydawnictwa Zysk i S-ka.


Oczekiwaliśmy poniższych odpowiedzi:
1. Cykliczne spotkania czytelnicze.
2. Wyszło szydło z worka(The Superior Spider-Man); Ale wkoło jest wesoło (Anihilacja) i wiele innych (minimum dwa).
3. Profesor fizyki.

Nagrody otrzymują:
Dominik Marcinkowski, Marzena Malinowska, Adrianna Szczepaniak, Mateusz Majka

Gratulujemy
Adresy prosimy przesłać na naszą konkursową skrzynkę odpowiedz@szortal.com