Nowość w Rymowisku

To widzę mówi nam dziś Izabela Balińska-Lech.