W Samo Południe. Odsłona CCCI - Ogłoszenie wyników

Trzy egzemplarze powieści Trupojad i dziewczyna, której autorem jest Ahsan Ridha Hassan, przekazane nam przez wydawnictwo Genius Creations, otrzymają osoby, które udzieliły trzech prawidłowych odpowiedzi na nasze pytania.

Odpowiedzi:
1 Kot Chowaniec.
2. Istota imieniem Wychowaniec (Z przyczyn, które mogły wprowadzić w błąd konkursowiczów, akceptujemy również odpowiedź Wywołaniec, choć jest to miano niewłaściwe). Istnienie zawdzięcza Małgorzacie Lewandowskiej.
3. Lirr.

Nagrody otrzymują:
Katarzyna Iwańczak, Rafał Drewnowski, Katarzyna Wysocka

Gratulujemy
Adresy prosimy przesłać na nasz mail odpowiedz@szortal.com