W Samo Południe. Odsłona CCXCVIII - ogłoszenie wyników

Cztery egzemplarze zbioru opowiadań Dobro złem czyń, ufundowane przez wydawnictwo Genius Creations.
Czterech zwycięzców.
Pytania tylko trzy

I tyleż odpowiedzi:
1. Uniwersalistyka - 42 głosy
W pierwszej wersji pytanie nie dotyczyło konkretnego konkursu, więc za prawidłowe uznajemy również odpowiedzi:
   Algorytm mniejszego zła, Duchy Ziemi Obiecanej, Od nagłej i niespodziewanej - po 40 głosów
2. Jerzy Rostkowski
3. Pochodzi z Francji

Nagrody otrzymują:
Magdalena Dobrzańska, Małgorzata Harasim, Mateusz Majka, Maciej Łabędzki

Gratulujemy
Adresy prosimy przesłać na nasz mail: odpowiedz@szortal.com